PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS PER LA WEB

En compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) així com del seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD) l’informem que la complementació de qualsevol formulari existent a la pàgina http://www.centreassessorament.cat o la remissió d’un correu electrònic, així com prémer el click d' acceptar o enviar respectivament, implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Centre D’Assessorament del tractament informàtic de les dades personals que ens faciliti.

Les dades de l’usuari s’emmagatzemaran en un fitxer responsabilitat de Montserrat Bayego Salvador i Neus Calleja Fernández i seran utilitzades per a la gestió dels seus missatges, observacions i/o sol·licituds, per donar-los resposta, per obtenir dades estadístiques, així com per mantenir-lo informat dels serveis i novetats que es consideri que poden ser del seu interès i que es posin a disposició dels nostres clients, usuaris de la pàgina i/o del públic en general, per mitjans tradicionals o per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònic equivalent.

En qualsevol cas, les respostes de Centre D’Assessorament a les consultes realitzades pels usuaris tenen caràcter informatiu sense que, en cap cas, se’n pugui derivar cap efecte jurídic vinculant.

Confidencialitat i actualització de dades:

Centre D’Assessorament es compromet a mantenir la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la, únicament, amb les finalitats indicades, així com manifesta complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

Centre D’Assessorament presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon a l’usuari l’actualització de les seves pròpies dades, no sent responsable Centre D’Assessorament de la seva exactitud si l’usuari no comunica, prèviament, a Centre D’Assessorament qualsevol canvi de les mateixes (per exemple canvi de direcció de correu electrònic).

Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, així com revocar el consentiment donat en virtut de la present autorització dirigint l’oportuna sol·licitud a la següent adreça:
Centre D’Assessorament
Rambla Onze de Setembre, 76-78, entresol 3a.
08030 Barcelona